Aanwijzingsbesluit Tijdelijke cameratoezicht in Vroomshoop tijdens het WK voetbal 2022

DE BURGEMEESTER VAN TWENTERAND

 

Gelezen dat de burgemeester in het belang van de handhaving van de openbare orde kan besluiten om voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn

 

Gelet op artikel 151c Gemeentewet, artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Twenterand en de Wet politiegegevens;

 

Overwegende dat:

 

  • Er zich in het verleden tijdens het EK/WK voetbal meerdere keren verstoringen van de openbare orde voordeden, o.a. in 2006, 2008, 2010, 2014 en 2021

  • Er tijdens deze toernooien diverse acties hebben plaatsgevonden en om de overlast te verminderen c.q. te beëindigen

  • De politie heeft aangegeven sterke aanwijzingen te hebben dat er tijdens en na de komende wedstrijden van het Nederlandse elftal op het WK 2022 ongeregeldheden gaan ontstaan in Vroomshoop

  • Cameratoezicht een goed hulpmiddel is voor de handhaving van de openbare orde en een effectief en efficiënt middel is voor het snel inschatten van situaties en het voorkomen van escalaties

  • Dat het cameratoezicht in dit gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet daaraan stelt

  • Dat de duur van de aanwijzing en omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het doel van het instellen van cameratoezicht

  • Dat hierover overleg met de politie en de Officier van Justitie heeft plaatsgevonden

BESLUIT

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Tijdelijke cameratoezicht in Vroomshoop tijdens het WK voetbal 2022.

Artikel 1  

Het volgende gebied in de gemeente Twenterand is aangewezen als gebied waar gedurende een periode van maximaal vier weken cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de APV Twenterand 2019. Dit gebied omvat de rotonde in Vroomshoop waarop de wegen Hammerstraat / Wingerd / Koningin Beatrixlaan uitkomen. Dit is aangeduid op de in bijlage I bij dit besluit bevoegde plattegrond. Het cameratoezicht zal plaatsvinden tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal gedurende het WK voetbal 2022 in Qatar en in de 4 uur na afloop van de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 25 november 2022 en geldt tot en met 18 december 2022.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Tijdelijk cameratoezicht in Vroomshoop tijdens het WK voetbal 2022.

Aldus vastgesteld op 25 november 2022

Burgemeester van Twenterand,

Mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage 1 Luchtfoto gebied cameratoezicht Vroomshoop

Naar boven