Melding op grond van het Activiteitenbesluit aan Lorentzweg 12 te Tholen

Wet milieubeheer kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan de Lorentzweg 12 te Tholen voor:

 

  • het oprichten van een autoherstelbedrijf.

     

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.

Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220249.

 

Tholen, 1 december 2022

Naar boven