Mr. Franckenstraat 2 te Nijmegen: aanvraag woningomzettingsvergunning - onttrekkingsvergunning - Aanvraag ontvangen

Gepubliceerd op: 28-11-2022

Omschrijving: aanvraag woningomzettingsvergunning (Mr. Franckenstraat 2 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Huisvestingswet;

Zaaknummer: W.Z22.109019.01

Product: onttrekkingsvergunning

Ontvangst: 22-11-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Aanvraag ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De aanvraag is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Op de aanvraag moet binnen 13 weken worden beslist. Deze beslistermijn mag eenmaal met maximaal 13 weken worden verdaagd. Soms laat de beslissing langer op zich wachten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente om aanvullende stukken heeft verzocht.

Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen aanvraag. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C1EDEB3F-8BEF-4E32-98EB-13F4C8C7757C

Naar boven