Besluit B/C-evenementenoverzicht 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van directeur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 22 november 2022

 

gelet op de Gemeentewet en hoofdstuk 2, afdeling 7, van de APV Rotterdam 2012, het beleidskader Evenementen 2019 en de beleidsregel B/C Evenementenoverzicht;

 

overwegende dat:

 

 • -

  Evenementen bijdragen aan een levendige en aantrekkelijke stad.

 • -

  Het Rotterdamse evenementenbeleid, zoals vastgelegd in het beleidskader Evenementen 2019, gericht is op karakteristieke, onderscheidende evenementen die samen de identiteit en de cultuur van stad en bevolking weerspiegelen. Samen bieden ze een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor álle Rotterdammers. Daarbij zoeken we naar een goede balans tussen rust en reuring. In de plannen van Stichting Rotterdam Festivals zijn tevens de voor Rotterdam karakteristieke prioriteitsthema’s benoemd die worden gehanteerd bij het samenstellen van het evenementenaanbod: Maritieme stad, Moderne Architectuurstad, Multiculturele stad, Jonge stad, Internationale Cultuurstad en Internationale Sportstad.

 • -

  Rotterdam zeer in trek is bij organisatoren en het evenementenaanbod groot is. Het college ieder jaar een evenementenoverzicht met B- en C- evenementen die in een kalenderjaar plaatsvinden vaststelt op basis van de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria. De procedure van de totstandkoming van het evenementenoverzicht is vastgelegd in de Beleidsregel B/C Evenementenoverzicht.

 • -

  Dit evenementenoverzicht bijdraagt aan een goede spreiding van evenementen en het inzichtelijk maken van de hoeveelheid evenementen, de locaties, beschikbare capaciteit van (hulp)diensten, data en tijdstippen van de evenementen. Een plek op het evenementenoverzicht voor de B- en C- categorie evenementen een voorwaarde is om in aanmerking te kunnen komen voor een evenementenvergunning.

 • -

  Stichting Rotterdam Festivals – en Stichting Rotterdam Topsport voor sportevenementen - verantwoordelijk is voor de inhoudelijke beoordeling en de advisering aan het college van ingediende voorstellen voor evenementen aan de hand van de criteria:

  • o

   Publieksbereik

  • o

   Aansluiting bij de stad

  • o

   Kwaliteit

  • o

   Deugdelijkheid van het plan / trackrecord van de organisator

  • o

   Locatieprofiel

  • o

   Praktische uitvoerbaarheid

 • -

  Dat het advies van Rotterdam Festivals voor het B/C-evenementenoverzicht van 2022 op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en gebaseerd is op de uitgangspunten en beoordelingscriteria zoals vastgelegd in het evenementenbeleid van Rotterdam en de beleidsregel B/C Evenementenoverzicht.

 • -

  Het B/C-evenementenoverzicht 2022 tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen Stichting Rotterdam Festivals, Directie Veiligheid, Politie, Veiligheidsregio (VRR), Team Verkeersregie, Stadsbeheer Openbare Werken, Stadsbeheer Toezicht en Handhaving, Stadsbeheer Schone Stad, SO Stadsecoloog, SO Bestemmingsplannen, MO GGD, MO afdelingen Sport en Cultuur, Gebiedsorganisaties, Havenmeester, RET, NS, DCMR.

 • -

  Het college het advies en het daaruit voortgekomen evenementenoverzicht overneemt en vaststelt.

besluit vast te stellen:

 

 • 1.

  Het B/C-evenementenoverzicht 2023.

 • 2.

  Dat de NN Marathon, Rotterdam Unlimited, de Wereldhavendagen, Intocht Sinterklaas en het Nationale (kinder)Vuurwerk een uitzonderingspositie hebben op de ‘Richtlijnen Tijdelijke Verkeersmaatregelen’ en wel gebruik mogen maken van de wegen die als omleidingsroute dienen in de stad. Afhankelijk van de Nationale viering 10 jaar Koningsdag zal dit ook voor deze dag en bijbehorende evenementen gelden

Inwerkingtreding

Dit Besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van de bekendmaking ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  datum bezwaarschrift;

 • -

  de gronden van het bezwaar;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Evenementenoverzicht 2023

 

Kalender grootschalige (B/C) evenementen

 

Datum

Tot en met

Categorie

Activiteit

Locatie

28-jan-23

29-jan-23

Categorie B

Rotterdam Chinese New Year (RCNY)

Diverse locaties in het centrum, Kruisplein, Tiendplein, West Kruiskade, Wijkpark Oude Westen, Katendrecht, Kop van Zuid

03-feb-23

04-feb-23

Categorie B

BLUE festival

Oeverpark Nesselande

11-mrt-23

-

Categorie B

Holi Festival

Diverse locaties, Zuiderpark

15-apr-23

16-apr-23

Categorie C

Rotterdam Marathon

Coolsingel, Erasmusbrug, Route

19-apr-23

-

Categorie B

Concert

Locatie nog onbekend

21-apr-23

07-mei-23

Categorie B

Koningskermis Rotterdam 2023

Lloyd Multiplein

27-apr-23

-

Categorie B

Containerbar Noord Koningsdag

Noordplein

27-apr-23

-

Categorie B

Koningsdag vier je op Zuid

Beijerlandselaan, Groene Hilledijk

27-apr-23

-

Categorie B

Kingsland Festival

Zuiderpark

27-apr-23

-

Categorie C

Koningsdag in Rotterdam

Route

27-apr-23

-

Categorie B

Koningsdag Nieuwe Binnenweg

Nieuwe Binnenweg

27-apr-23

-

Categorie B

Koningsdag op het Stadhuisplein

Stadhuisplein

27-apr-23

-

Categorie B

Kralingse Bos Festival

Kralingse Bos

27-apr-23

-

Categorie B

Oranjebitter Festival

Roel Langerakpark

05-mei-23

-

Categorie B

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 2023

Het Park bij de Euromast

18-mei-23

-

Categorie C

Opening Strandseizoen

Hoek van Holland strand

21-mei-23

-

Categorie B

KLM Urban Trail Rotterdam

Binnenrotte, Route

27-mei-23

-

Categorie B

Toffler festival

Roel Langerakpark

29-mei-23

-

Categorie B

Roparun

Coolsingel (met route door de stad)

01-jun-23

30-jun-23

Categorie B

Dak_Art_Park Bovenop Zuid

Dak Winkelcentrum Zuidplein

01-jun-23

04-jun-23

Categorie B

Festival Rotterdamse Dakendagen

Diverse Rotterdamse daken, Zuidplein

03-jun-23

-

Categorie B

Rotterdam Pride Festival

Willemsplein

10-jun-23

11-jun-23

Categorie B

Boothstock Festival en Kidsstock

Boathouse, Kralingse Bos (westzijde)

14-jun-23

18-jun-23

Categorie B

Finale Nation's League Voetbal

Varkenoord Complex (Olympia)

14-jun-23

-

Categorie B

UEFA Nations League Finals

Feyenoord Stadion

18-jun-23

-

Categorie B

Nautische demonstratie tijdens WMRC

3e Katendrechtsehoofd, Maashaven

18-jun-23

-

Categorie B

Swim4Daniel

Maritiem District, Plein 1940

18-jun-23

-

Categorie B

UEFA Nations League Finals

Feyenoord Stadion

21-jun-23

25-jun-23

Categorie B

CHIO Rotterdam

Kralingse Bos (oostzijde)

23-jun-23

25-jun-23

Categorie B

Rotterdam Bluegrass Festival

Noordplein

23-jun-23

02-jul-23

Categorie B

Theaterfestival De Parade

Het Museumpark

24-jun-23

-

Categorie B

NK Inline skaten

Brainpark Rotterdam Kralingen, Parkhaven

30-jun-23

01-jul-23

Categorie B

Concert-Mojo

Parkeerterrein Ahoy

30-jun-23

02-jul-23

Categorie B

Jazzfestival Hillegersberg

Centrum Hillegersberg

01-jul-23

-

Categorie B

Het Ketikotifestival

West Kruiskade, Wijkpark Oude Westen

01-jul-23

02-jul-23

Categorie B

Rotterdam Cycling Festival / L’Etape Rotterdam by Tour de France

Landscheiding, Wielerbaan Ahoy (Wielerbaan RWC Ahoy), Routes divers

02-jul-23

-

Categorie B

Metropolis Festival

Zuiderpark

05-jul-23

-

Categorie B

Popconcert artiest ntb

Stadion Feijenoord / De Kuip

07-jul-23

09-jul-23

NN North Sea Jazz Festival

Ahoy

12-jul-23

-

Categorie B

Rollerdam

Binnenrotte (met route), Museumpark (met route)

14-jul-23

16-jul-23

Categorie B

MOTION

Zuiderpark (west)

15-jul-23

-

Categorie B

I Love Urban - Outdoor Music Festival

Oeverpark Nesselande

16-jul-23

-

Categorie B

Feyenoord Open Dag

Stadion Feijenoord / De Kuip

19-jul-23

-

Categorie B

Rollerdam

Binnenrotte (met route), Museumpark (met route)

22-jul-23

-

Categorie B

Expedition Festival

Ferro locatie

23-jul-23

-

Categorie B

Shine Festival

Afrikaanderplein

26-jul-23

-

Categorie B

Rollerdam

Binnenrotte (met route), Museumpark (met route)

28-jul-23

29-jul-23

Categorie C

Rotterdam Unlimited

Coolsingel, Diverse locaties, Route (Centrum van Rotterdam), Stadhuisplein

02-aug-23

-

Categorie B

Rollerdam

Binnenrotte (met route), Museumpark (met route)

05-aug-23

-

Categorie B

Crazy Sexy Cool Festival

Zuiderpark

07-aug-23

20-aug-23

Categorie B

European Para Championships

Ahoy, Grote Kerkplein, Kop van Zuid, Noordereiland, Schouwburgplein, Sportvereniging Victoria, Willem-Alexander Roeibaan, Zuiderpark

09-aug-23

-

Categorie B

Rollerdam

Binnenrotte (met route), Museumpark (met route)

12-aug-23

-

Categorie B

Blijdorp Festival

Roel Langerakpark

14-aug-23

17-aug-23

Eurekaweek

Diverse locaties in centrum

16-aug-23

-

Categorie B

Rollerdam

Binnenrotte (met route), Museumpark (met route)

23-aug-23

-

Categorie B

Rollerdam

Binnenrotte (met route), Museumpark (met route)

24-aug-23

26-aug-23

Categorie B

CuliNESSE

Oeverpark Nesselande, Strand tot strandwachtpost

26-aug-23

-

Categorie B

Give Soul Festival

Onderzeebootloods / RDM Werf

01-sep-23

03-sep-23

Categorie B

De Nacht van de Kaap

Derde Katendrechtsehoofd, SS Rotterdam

01-sep-23

03-sep-23

Categorie C

Wereldhavendagen

Erasmusbrug, Havengebieden, Rijnhaven, Scheepvaartkwartier, Wilhelminapier, Katendrecht

02-sep-23

03-sep-23

Categorie B

Senc Senc Senc / Metz

Beachclub Royal

05-sep-23

10-sep-23

Categorie B

WK King of the Court 2023 & Stadion

Museumpark

08-sep-23

17-sep-23

Categorie B

RSCW 2023

Piekstraat, Mallegatpark, diverse locaties

09-sep-23

-

Categorie B

Baroeg Open Air

Zuiderpark

09-sep-23

-

Categorie B

Vrije Volk Festival

Roel Langerakpark

16-sep-23

-

Categorie B

A Day At The Park

Kralingse Bos

16-sep-23

-

Categorie B

TIKTAK Festival

Lloyd Multiplein

01-okt-23

-

Categorie B

Harbour Run

Onderzeebootloods / RDM Werf, Route

13-okt-23

22-okt-23

Categorie B

Najaarskermis Rotterdam 2023

Lloyd Multiplein

27-okt-23

28-okt-23

Categorie B

Crazy Sexy Cool Halloween

Zuiderpark

04-nov-23

-

Categorie B

Kuipvrees Festival

Stadion Feijenoord / De Kuip

11-nov-23

-

Categorie B

Sint-Nicolaas Intocht Rotterdam

Grote Kerkplein, Route, Willemsplein

10-dec-23

-

Categorie B

DSW Bruggenloop Rotterdam

Erasmusbrug, Route, Stadion Feijenoord / De Kuip (+ parcours)

31-dec-23

-

Categorie C

Het Nationale Vuurwerk

Erasmusbrug, Noordereiland, Boompjes, Boompjeskade, Wilhelminapier

31-dec-23

-

Categorie C

Het Nationale Vuurwerk Hoek van Holland

Hoek van Holland

31-dec-23

-

Categorie C

Het Nationale Vuurwerk Nesselande

Boulevard Nesselande

 

Voor een actueel overzicht raadpleeg de website.  

datum 03-nov-22

Naar boven