Ontwerp-Subsidieregeling energiecompensatie 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maakt bekend dat met ingang van maandag 28 november 2022 tot en met dinsdag 27 december 2022 ter inzage ligt de ontwerp-Subsidieregeling energiecompensatie 2022.

 

Maatschappelijke instellingen en pachters die onlosmakelijk zijn verbonden met maatschappelijke instellingen hebben te maken met stijgende kosten voor gas en elektriciteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

 

Met de subsidieregeling energiecompensatie 2022 wil het college de aantoonbare door de energieleverancier aan de maatschappelijke instelling of pachter berekende meerkosten voor gas en stroom vanwege de oorlog in Oekraïne compenseren (het energienadeel).

 

Het energienadeel wordt bepaald door:

a. het verschil tussen de energiekosten van de aanvrager per m3 gas en Kwh stroom over het jaar 2019 en het jaar 2022 te vermenigvuldigen met het verbruik.

b. bijdragen uit Rijks- en provinciale regelingen hierop in mindering te brengen.

 

De compensatie is voor de periode 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022.

 

De ontwerp-Subsidieregeling energiecompensatie 2022 is als bijlage opgenomen bij deze mededeling. De ontwerp-subsidieregeling ligt van 28 november 2022 tot en met 27 december 2022 ook voor een ieder ter inzage bij de balie in het gemeentehuis, Marktstraat 8 te Sneek.

 

In genoemde periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze geven bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, t.a.v. de heer Hans Halbesma, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek.

 

Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze te geven. Indien u mondeling uw zienswijze wilt geven of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer Hans Halbesma, telefoon 14 0515.

Naar boven