Urgentiecriteria bij aanvragen om hulp bij het huishouden

 

Er is een wachtlijst ontstaan voor hulp bij het huishouden. Gemeente Doetinchem wil zorgen dat inwoners die met spoed hulp in het huishouden nodig hebben, dit ook snel kunnen krijgen. Om die reden gaat gemeente Doetinchem werken met urgentiecriteria bij aanvragen om hulp bij het huishouden. Dat betekent dat we vooraf bepalen in welke volgorde mensen in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp.

 

Inwoners die voldoen aan één of meerdere van onderstaande punten krijgen voorrang bij het toewijzen van huishoudelijke hulp:

 

 • a.

  Korte levensverwachting (terminaal);

 • b.

  Urgent probleem bij maaltijdbereiding;

 • c.

  Bij indicatie voor thuis zorgen voor kinderen onder de 12 jaar;

 • d.

  Overbruggingszorg nodig voor overgang naar Wlz; of

 • e.

  Wanneer een inwoner niet (meer) zelfstandig thuis kan blijven wonen zonder iedere week hulp bij het huishouden te ontvangen vanwege bijvoorbeeld:

 • -

  Ziektebeeld met groot risico op vervuiling;

 • -

  Medische indicatie van een ziektebeeld dat verergert zonder hulp bij het huishouden;

 • -

  Multiproblematiek met GGZ-component, vanwege risico van ontsporing op meerdere levensgebieden;

 • -

  Verwaarlozing, waardoor ernstige vervuiling; of

 • -

  Volledig ontbreken van eigen netwerk met groot risico op achteruitgang.

 

Doetinchem, 25 november 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven