Besluit aanmeldstop Zonnepanelenproject Parkstad Limburg door gemeente Beekdaelen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 22 november 2022 besloten per 24 november 2022 een aanmeldstop in te stellen voor nieuwe deelnemers voor het Zonnepanelenproject Parkstad Limburg.

 

Er zijn géén gevolgen voor de huidige deelnemers aan het project. Die houden recht op 15 jaar garantie en onderhoud op hun zonnepanelen. Er kunnen alleen geen nieuwe deelnemers meer aan het project deelnemen.

 

Het besluit is genomen op basis van de Verordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Beekdaelen van 2 juli 2019.

 

Het project was een succes en heeft daardoor een aantal jaren langer gelopen dan eerder bedacht. Nu is er echter een moment bereikt dat het project niet meer past bij huidige (markt)ontwikkelingen. Een aanzienlijke stijging in kosten (personeel, energie, materiaal, onderhoud) zijn de voornaamste redenen dat de in 2017 zijn de aanbesteding overeengekomen prijsstelling niet meer realistisch is voor de uitvoerende partij Volta.

 

Naar boven