Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Dijkstraat 12 te Wijk bij Duurstede

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Zaaknummer : 473720

Voor : plaatsen zonnepanelen

Locatie : Dijkstraat 12, (3961 AA) Wijk bij Duurstede

Datum ontvangst : 14-11-2022

De aanvraag kan alleen worden ingezien.

Inzien en afspraak maken

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending worden ingezien. Via www.wijkbijduurstede.nl kunt u de vergunning inzien door te zoeken op ‘Bouwplannen en tekeningen inzien’, waarna u kunt klikken op ‘Direct online regelen: inzage bouwdossiers’. Het inzien van digitale bouwdossiers is gratis. Aan het inzien van niet gedigitaliseerde dossiers zijn kosten verbonden.

Als u de verleende vergunning wilt bespreken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij kunt u zoeken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waarna u kunt klikken op ‘Afspraak met team Bouwen’. Een dergelijke afspraak dient u ook te maken, als u een ingediende aanvraag wilt inzien. In sommige gevallen is er sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, in die gevallen kunt u een zienswijze indienen. Als dit het geval is, wordt daarvan apart melding gemaakt op deze plek.

Kenmerk gemeente WbD: 2022-436

Naar boven