Aanvraag vergunning voor het plaatsen van stalen vluchttrap op de 3e etage aan Margrietplantsoen 3 te Beverwijk

  • 2022WB0230 Margrietplantsoen 3, plaatsen stalen vluchttrap 3e etage, ontvangen op 16 november 2022.

Tegen aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Mocht u het oneens zijn met de aangevraagde activiteiten raden wij u aan om de bekendmakingen van de genomen besluiten in de gaten te houden.

Op www.beverwijk.nl ( kopje bekendmakingen onder ‘Publicaties) kunt u zich abonneren op alle bekendmakingen in uw (postcode)gebied. U ontvangt dan automatisch die bekendmakingen (ook van andere overheden) die betrekking hebben op uw buurt in uw eigen mailbox.

Beverwijk, 24 november 2022

De burgemeester voornoemd,

M.E. Smit

Naar boven