Verlenging beslistermijn voor het realiseren van 3 appartementen op de begane grond aan Breestraat 153 te Beverwijk

  • 2022WB0101 Breestraat 153 Het realiseren van 3 appartementen op de begane grond, verlengd tot 10 januari 2023.

Tegen aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Mocht u het oneens zijn met de aangevraagde activiteiten raden wij u aan om de bekendmakingen van de genomen besluiten in de gaten te houden.

Op www.beverwijk.nl (kopje bekendmakingen onder ‘Publicaties) kunt u zich abonneren op alle bekendmakingen in uw (postcode)gebied. U ontvangt dan automatisch die bekendmakingen (ook van andere overheden) die betrekking hebben op uw buurt in uw eigen mailbox.

Beverwijk, 24 november 2022

De burgemeester voornoemd,

M.E. Smit

Naar boven