Kennisgeving melding, Krelagehof 4, 1611DZ Bovenkarspel

Op 16 november 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Krelagehof 4, 1611DZ Bovenkarspel. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer Z2022-00000113. De melding betreft:

  • het slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email omgevingsvergunning@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven