Verkiezing Gemeenteraad 2022

Ter inzagelegging Proces-verbaal I 4

 

 

De voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meierijstad, maakt het volgende bekend:

 

Het proces-verbaal I 4 van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten is voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis te Veghel.

 

Indien u deze stukken wilt bekijken dan kunt zich hiervoor melden tijdens openingstijden bij onze receptie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 

De voorzitter voornoemd,

Ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven