Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Groene Wetering 24 - OMV.22.11.00279

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Groene Wetering 24, 3062PC, kappen van een kastanjeboom op het zijerf i.v.m. slechte conditie en verhoogd risico op omvallen. Het aanvraagformulier en foto zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 21-11-2022, dossiernummer OMV.22.11.00279).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven