Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan ‘Verlaatsweg 53, Spierdijk’

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.6, eerste lid onder a lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend voornemens te zijn om het agrarisch bouwvlak ter plaatse van het perceel Verlaatsweg 53, 1643LX te Spierdijk te vergroten tot 2 hectare.

Met dit wijzigingsplan geven wij toepassing aan onze wijzigingsbevoegdheid tot het vergroten van agrarische bebouwingsvlakken tot maximaal 2 hectare. De voorgenomen wijziging is op grond van artikel 3.7.1 van de regels van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’, met inachtneming van de regels van het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk Gebied’ en het bestemmingsplan ‘Parkeren’ mogelijk. Wij zijn voornemens te stellen dat de wijziging in overeenstemming is met de betreffende voorwaarden.

 

inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 25 november 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1598.WPLGVerlaatsweg53-on01. Wilt u het ontwerpplan inzien op het gemeentehuis? Neemt u dan contact op met dhr. M. Groefsema van de afdeling Wonen & Ondernemen (0229-548 400) voor het maken van een afspraak.

 

Zienswijzen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van b&w van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Wonen & Ondernemen, tel. 0229-548400. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerpplan de zienswijze betrekking heeft. Het indienen van zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

 

Naar boven