Eerste wijziging Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3 en 4).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Eerste wijziging van de Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023.

Artikel I Wijziging artikel 5, eerste lid

Artikel 5, eerste lid van de op 24 mei 2022 vastgestelde Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023 vervalt en wordt vervangen door:

  • 1.

    Het subsidieplafond op grond van deze regeling bedraagt in totaal € 828.206,00 voor het kalenderjaar 2023.

Artikel II Wijziging artikel 5, tweede lid, onder b, sub 2

Artikel 5, tweede lid, onder b, sub 2 van de Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023 vervalt en wordt vervangen door:

  • 2)

    de bijdrage aan de doelstellingen als genoemd in artikel 4 van deze subsidieregeling;

Artikel III Inwerkingtreding

De Eerste wijziging van de Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023 treedt in werking op 25 november 2022.

Vriezenveen, 22 november 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Naar boven