Kennisgeving ontvangst aanvraag, Koggeweg 5, 1606ML Venhuizen

Op 21 november 2022 is een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee Iepen op de locatie Koggeweg 5, 1606ML Venhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000132. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • het kappen of vellen van houtopstand

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Drechterland via email omgevingsvergunning@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drechterland

Naar boven