het aanvragen van een exploitatievergunning t.b.v. Da Mario B.V. in Heinkenszand te Dorpsstraat 52 in Heinkenszand - HZ_EX-2022-221

De burgemeester van Borsele maakt bekend dat hij de volgende vergunning op 17 november 2022 heeft verleend:

het aanvragen van een exploitatievergunning t.b.v. Da Mario B.V. in Heinkenszand te Dorpsstraat 52 in Heinkenszand.

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven