Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een beukenboom aan Apeldoornseweg 43, 8172EH Vaassen (565468)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft een omgevingsvergunning verleend. Het college geeft hiermee toestemming voor het kappen van een beukenboom aan Apeldoornseweg 43, 8172EH Vaassen.Datum besluit: 16-11-2022Zaaknummer: 565468

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt het college binnen zes weken na de datum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. U kunt uw bezwaarschrift online (met uw DigiD) indienen via www.epe.nl/bezwaarmaken. U kunt ook schriftelijk (per brief) bezwaar maken. Het adres is: Gemeente Epe, t.a.v. college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP EPE. Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl/bezwaarmaken.

Heeft u vragen of wilt u de stukken bekijken?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Epe. Het telefoonnummer is 14 0578.

Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail aan gemeente@epe.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer.

Voorlopige voorziening vragen?

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?. Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechter. Dat kan alleen als u ook beroep heeft ingediend bij de rechtbank. Een ‘voorlopige voorziening’ kunt u online (met DigiD) vragen via https://mijn.rechtspraak.nl. Op deze website leest u hoe u dit moet doen. U kunt ook schriftelijk (per brief) een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen.

Naar boven