Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 225 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 21 november 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 225 te Loosdrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.73863).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven