Kennisgeving ontvangst aanvraag, Burgemeester Boonlaan 1, 1611BH Bovenkarspel

Op 15 november 2022 is een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de uitweg op de locatie Burgemeester Boonlaan 1, 1611BH Bovenkarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000108. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stede Broec via email omgevingsvergunning@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Stede Broec

Naar boven