Corry van Kleefstraat 69 INGEDIENDE ANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Corry van Kleefstraat 69, plaatsen beschoeiing, vlonder en grondkering

Ingediend 17 november 2022

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven