Besluitenlijst college 15 november 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 15 november 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Omgevingsvergunning Haarendijk 8 in Haaren

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van één woning in afwijking van het bestemmingsplan op het perceel Haarendijk 8 in Haaren. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Grenscorrectie woonplaats t.b.v. Landgoed 't Lot Moergestel

Het college heeft besloten tot wijziging van de woonplaatsgrens waardoor de woonpercelen Landgoed 't Lot geheel binnen de woonplaats Moergestel worden gesitueerd

 

Raadsinformatiebrief besluit Hilvarenbeek Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

Het college neemt kennis van het besluit van de gemeente Hilvarenbeek over deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV en informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief.

 

 

Naar boven