Aanvraag vergunning voor het organiseren van de XL Koopavond Winkelhart Zeezijde op 16 december 2022 in het centrum te Katwijk

Ingekomen aanvraag evenementenvergunning

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening het volgende evenement is ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Centrum,

Katwijk

het organiseren van de XL Koopavond Winkelhart Zeezijde op 16 december 2022

14-11-2022

Naar boven