Appelhaven 15 INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingetrokken

 

Appelhaven 15, plaatsen zonnepanelen

Verzonden 16 november 2022

 

Naar boven