Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Spoorstraat 50, 6311AH Ransdaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Spoorstraat 50, 6311AH Ransdaal: Plaatsen nieuwe kozijnen (ontvangen 17 november 2022; zaaknummer 2022-064049).

 

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven