Melding voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden t.b.v. de verbouw van het pand aan Oosterstraat 45 en 45a te Groningen

Tussen 24 januari en 2 februari 2022 is de volgende sloopmelding bij de gemeente binnengekomen.

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer

14 050.

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-whatsapp)

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Adres

Postcode

Omschrijving (dd.ontvangst, dossiernr.)

Oosterstraat 45 en 45a te Groningen

9711 NR

uitvoeren sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw pand (ontvangstdatum 01-02-2022, dossiernummer 202270765)

Groningen, 8 februari 2022

Naar boven