Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Kadijkweg 51, Lutjebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

Peony Shop Holland, Kadijkweg 51 (1614MA) in Lutjebroek, het uitbreiden van het bedrijf met het aanleggen van een regenwaterbassin met drijvende zonnepanelen.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

 

Naar boven