Aanvraag vergunning voor het transformeren van kamerverhuurpanden naar zelfstandige wooneenheden aan Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en Nieuwe Leliestraat te Groningen

Tussen27 januari en 2 februari 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en Nieuwe Leliestraat, kadastrale percelen GNG00 E 3259 en 3176 te Groningen

 

transformeren kamerverhuurpanden naar zelfstandige wooneenheden (ontvangstdatum 31-01-2022, dossiernummer 202270721)

 

Groningen, 8 februari 2022

Naar boven