Hoflaan 1A te ‘s-Hertogenbosch, exploitatie horeca-inrichting

 

Alcoholvrije horeca-inrichtingen dienen op grond van artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 te beschikken over een exploitatievergunning. Met de exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan.

 

Aanvraag vergunning alcoholvrije horeca-inrichting:

 

Naam: Isey Skyr Bar Den Bosch B.V.

Locatie: Hoflaan 1A

Naam horeca-inrichting: Isey Skyr Bar Den Bosch

 

U kunt uw schriftelijke reactie vóór 11 december 2022 indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 51 55.

 

 

Naar boven