Vergunning geweigerd voor het tijdelijk plaatsen van een tent aan Foksdiep 28b te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 7 november tot en met 14 november 2022 de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Voor : het tijdelijk plaatsen van een tent

Locatie : Foksdiep 28b, 8321 MK Urk

Datum verzending : 8 november 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 november 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Naar boven