Aanvraag vergunning voor het omzetten van kamerverhuurpand met 5 onzelfstandige kamers naar 4 appartementen aan Gedempte Zuiderdiep 32 te Groningen

Tussen27 januari en 2 februari 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Gedempte Zuiderdiep 32 te Groningen

9711 HH

omzetten kamerverhuurpand met 5 onzelfstandige kamers naar 4 appartementen (gemeentelijk monument) (ontvangstdatum 28-01-2022, dossiernummer 202270673)

 

Groningen, 8 februari 2022

Naar boven