Opheffing gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde op 31 december 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten, de burgemeester van de gemeente Voorschoten, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar en de burgemeester van de gemeente Wassenaar zijn sinds 1 januari 2013 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde.

 

In artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde is bepaald dat een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam wordt ingesteld, genaamd Werkorganisatie Duivenvoorde, dat gevestigd zal zijn te Wassenaar.

 

Op 16 december 2020 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten besloten om op 31 december 2022 uit de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie te treden en dit mede te delen aan het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Dit besluit is bekend gemaakt in Gemeenteblad 2022, 490055.

 

Op 16 december 2020 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wassenaar besloten om op 31 december 2022 uit de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie te treden en dit mede te delen aan het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Dit besluit is bekend gemaakt in Gemeenteblad 2022, 490059.

 

In artikel 41, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde bepaald dat uittreden van één van de colleges tot opheffing van de regeling leidt tenzij meer dan één gemeente overblijft. Door het uittreden van alle deelnemers is dat niet het geval, waardoor de gemeenschappelijke regeling op 31 december 2022 wordt opgeheven. De Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde wordt met ingang van 1 januari 2023 niet meer als geldend getoond in de decentrale regelingenbank van de gemeente Wassenaar.

 

Om tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling op 31 december 2022 te komen heeft het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde op 29 juni 2021 het liquidatieplan vastgesteld.

 

In artikel 41, vijfde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie is bepaald dat bij ontbinding van de Werkorganisatie Duivenvoorde in verband met opheffing van de regeling de Werkorganisatie Duivenvoorde blijft voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.

Naar boven