Subsidieplafond Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college op 1 november 2022 onder het voorbehoud dat de raad bij het vaststellen van de begroting voldoende gelden ter beschikking stelt, de volgende subsidieplafonds voor 2022 en 2023 heeft vastgesteld:

 

 

 

Gelet op artikel 5 van de ASV Eindhoven;

 

 • I.

  De subsidie(deel)plafonds 2022 voor de subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten:

 • A.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan sociaal domein voor:

 • 1.

  professionele organisaties € 390.000,00;

 • 2.

  Vrijwilligersorganisaties. € 85.000,00;

 • 3.

  Buurthuizen € 95.000,00.

 • B.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan economie en cultuur/Stichting Cultuur Eindhoven voor organisaties gesubsidieerd op grond van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4 € 300.000,00.

 • C.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan het ruimtelijk domein € 0,00

 •  

 • II.

  De subsidieplafonds 2023 voor de subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten:

 • A.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan het sociaal domein voor:

 • 1.

  professionele organisaties € 780.000,00;

 • 2.

  Vrijwilligersorganisaties. 170.000,00;

 • 3.

  Buurthuizen € 190.000,00.

 • B.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan economie en cultuur/Stichting Cultuur Eindhoven voor organisaties gesubsidieerd op grond van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4 € 600.000,00.

 • C.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan het ruimtelijk domein € 0,00.

 •  

 • III.

  Dat het bepaalde onder I. en II. gelijktijdig met de “Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten” in werking treedt.

 

Eindhoven, 1 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris

 

 

Naar boven