Toestemming voor het vernatten van het nog aanwezige veen aan Veenschapsweg te Schoonebeek

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

SCHOONEBEEK

1 november 2022, Veenschapsweg sectie C nummers 4019, 4020, 2486, 2488, 4476, 2487, 3403, 2230, 2232, 2234, 2236, 2234, 2238, 2240, 2242, 2243, en sectie D nummers 413, 642, 614, 643, 613, 775, 774, 645, 815, 646, 559, 587, 611, 647, 829, 650, 828, 589, 615, 433, 816, 649, 592, 513, 512, 568, 567, 570, 574, 575, 578, 581, 584, 582, 572, 573, 577, 580, 583, 567, 571, 576, 579, 287, 443 en 442, het vernatten van het nog aanwezige veen (251939-2022)

Bezwaar

U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

De hoofdregel is dat de vergunning in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, bijvoorbeeld de vergunningen voor het slopen van een bouwwerk en het vellen van een houtopstand. Die treden pas in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verlopen.

Als u bezwaar maakt, geldt de vergunning nog wel. Wilt u dat de vergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Naar boven