Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Grosthuizen 114, 1633ES Avenhorn

Burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen om een omgevingsvergunning op de locatie Grosthuizen 114, 1633ES Avenhorn.

Ontvangen op: 4 november 2022

Omschrijving: plaatsen van een dakkapel

Kenmerk: Z2022-00000033

Wilt u een reactie geven?

De gemeente toetst de ingekomen aanvraag om te bepalen of zij de aangevraagde omgevingsvergunning verleent of weigert. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

Wilt u meer informatie?

De aanvraag ligt tijdens de vergunningprocedure ter inzage in het gemeentehuis van Koggenland, Middenhof 2 in De Goorn. U kunt de ingekomen aanvraag opvragen bij de afdeling Dienstverlening. Dat doet u door een verzoek te mailen aan bouwenenmilieu@koggenland.nl. Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welke aanvraag u wilt inzien. U krijgt dan via een antwoordmail een digitale versie van de aanvraagstukken aangeboden.

Als u toch een aanvraag in papieren vorm wilt inzien, kan dat alleen op afspraak. U kunt ons hiervoor bereiken via telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Naar boven