MJOP-MIND 2023

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 17 november tot en met woensdag 14 december 2022 voor een ieder ter inzage ligt:

 

• het MJOP – MIND 2023

 

Het MJOP-MIND 2023 is op 25 oktober 2022 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

 

Inhoud

 

Het voorliggende MJOP-MIND 2023 betreft het groot onderhoud en vervangingsonderhoud van de openbare ruimte. Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven.

 

Inzien

 

Het MJOP-MIND 2023 kunt u inzien op:

 

• www.deventer.nl/mjop

 

Reageren

 

Het MJOP-MIND 2023 ligt van donderdag 17 november tot en met woensdag 14 december 2022 ter inzage.

U kunt tot en met woensdag 14 december 2022 reageren.

 

Als u een reactie wilt geven op het MJOP-MIND 2023 dan brengt u een zienswijze in.

 

Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:

Gemeente Deventer

Team IBL, t.a.v. dhr. P. Woudwijk

Postbus 5000

7400 GC Deventer

o.v.v. ‘zienswijze MJOP-MIND 2023’

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.T. Woudwijk van het team Inrichting en Beheer Leefomgeving, telefoon 14 0570.

 

 

 

Naar boven