Ontwerpbestemmingsplan ‘Halfweg Machineweg 5 en 6’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan Halfweg Machineweg 5 en 6 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfwMachinew5en6-B001 ligt ter inzage.

   

Het plan gaat over de locatie Machineweg 5 en 6 in Halfweg

Het plan bestemt de woonfunctie weg. De nieuwe bestemming is Groen. De geluidszonering van Westpoort verandert niet, maar de geluidsruimte op het industrieterrein kan beter benut worden.

 

U kunt de stukken inzien

 • 1.
 • 2.

  Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De inzageperiode begint op 17 november 2022 en duurt zes weken.

 

Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

 • 1.

  Digitaal: vul het formulier in op de website van gemeente Haarlemmermeer. Dit werkt met DigiD of eHerkenning. Het kan niet per e-mail.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet de naam van het bestemmingsplan in de brief.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

 

 

 

Naar boven