Wijzigingsbesluit Algemene plaatselijke verordening 2022

De raad van de gemeente Buren heeft op 18 oktober besloten de Algemene plaatselijke verordening uit te breiden met artikel 5:40 t.a.v metaaldetectie in het kader van archeologiebeleid.

 

De griffier, R. Kuipers

De voorzitter, J.P.M. Meijers

Naar boven