Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 9 november 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden van snackbar, realiseren dakterras en vernieuwen terrasafscheiding op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 te Loosdrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.74408).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven