Aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 125 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2022-1114

Ingekomen: 7 november 2022

Projectomschrijving: het houden van een kapsalon aan huis

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven