Aanvraag vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een tent voor een periode van 6 jaar aan Foksdiep 28b te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 31 oktober 2022 tot en met 7 november 2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere/ uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor : het tijdelijk plaatsen van een tent voor een periode van 6 jaar

Locatie : Foksdiep 28b, 8321 MK Urk

Datum ontvangst : 1 november 2022

De ingediende aanvraag kunnen na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527689868.

 

Naar boven