Gemeente Heerlen - weigering Omgevingsvergunning na reguliere procedure: het tijdelijk plaatsen van een 4-tal projectborden tijdens de aanleg van glasvezel, Geerstraat, Kerkraderweg, Welterlaan en Hoogveldlaan Heerlen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) met gebruikmaking van de reguliere procedure is (zijn) geweigerd:

Dossiernummer : 20474

Adres : Geerstraat, Kerkraderweg, Welterlaan en Hoogveldlaan Heerlen

Activiteit : het tijdelijk plaatsen van een 4-tal projectborden tijdens de aanleg van glasvezel

Datum besluit : 8 november 2022

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken, anders kunnen wij het bezwaar niet afhandelen. Ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Bezwaar maken kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Digitaal indienen

Gebruik hiervoor het digitale formulier: www.heerlen.nl/bezwaarschift-indienen . Hiervoor heeft u DigiD nodig. Volg de eenvoudige stappen en stem in met verder contact via de e-mail. U krijgt dan geen papieren post meer.

Belangrijk: u kunt dus geen bezwaar indienen met een e-mail.

Schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook per post (of fax) sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen

Postbus 1

6400 AA, Heerlen

fax: (045) 560 39 53.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;

  • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van dat besluit mee;

  • uw naam, adres en woonplaats;

  • waarom u bezwaar maakt;

  • uw handtekening;

  • maakt u voor iemand anders bezwaar, stuur dan een machtiging mee.

Voor het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40.

Naar boven