verlenen omgevingsvergunning, Stelleweg 6 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

Kenmerk: HZ_WABO-2022-1038

Besluit datum: 7 november 2022

Projectomschrijving: het verbouwen en restaureren van een woning

Bestaande uit:

  • Bouw

  • Het slopen van een bouwwerk

  • Monument

Bezwaar maken

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Borsele. De beschikking en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Vergunningen en Veiligheid via cvp@borsele.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vegunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.

 

 

Naar boven