Warring 63 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220141)

Op 03-nov-2022 is een melding op grond vanhet besluit gesloten bodemenergiesysteem ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een gesloten bodemsysteem t.b.v. het duurzaam verwarmen en koelen van 1 woning.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven