Westerse Dijk 1A te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning realiseren van een nieuw bijgebouw bij het bedrijf voor opslag/bedrijf apparatuur en bedrijfs

Op 04-nov-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een nieuw bijgebouw bij het bedrijf voor opslag/bedrijf apparatuur en bedrijfsauto.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven