Rectificatie Subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2022

In artikel 5 staat 2x lid 5.1, dit moet zijn lid 5.1 en lid 5.2.

 

Artikel 5 komt dan als volgt te luiden:

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

  • 5.1

    Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 van deze subsidieregeling kan per subsidieaanvrager een eenmalige subsidie worden verstrekt van € 2.000,- ongeacht in welk gebied de activiteiten worden uitgevoerd.

  • 5.2

    Voor de organisatiekosten van de in Montferland gevestigde wijk- en dorpsraden kan een jaarlijkse subsidie van € 750,00 worden verstrekt. Daarnaast kan 1 wijk- of dorpsraad per jaar een extra aanvraag indienen van € 1.000,- ten behoeve van een bijeenkomst waar alle wijk- en dorpsraden bijeen komen.

Naar boven