Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers

 

Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers Koningin Julianalaan (CA31), Schonauwen (HG89), Kasteellaan (AJ139), Benchopperweg (BV2), Mr. Abbink Spainkstraat (ZG35), Vrouw Baertsestraat (XA1), Roest Crolliusstraat (CV12), Pekingsingel (EC91), Schepenensingel (ES15), Tuinensingel (AW17), Tuinensingel (AX33), Edisonweg (LD48), Boomgaard (BJ120), Tepestraat (XR15), Colombiahof (ZR2), Hazenveld (BL150), Nederlandlaan (AM1) en Herentalsstraat (SR8)

(artikel 4 Afvalstoffenverordening IJsselstein 2019)

 

Zaaknummer: 44746

 

Het college van de gemeente IJsselstein,

 

Besluit vast te stellen:

 

 

1. het ontwerp locatieplan voor de Koningin Julianalaan (CA31), Schonauwen (HG89), Kasteellaan (AJ139), Benchopperweg (BV2), Mr. Abbink Spainkstraat (ZG35), Vrouw Baertsestraat (XA1), Roest Crolliusstraat (CV12), Pekingsingel (EC91), Schepenensingel (ES15), Tuinensingel (AW17), Tuinensingel (AX33), Edisonweg (LD48), Boomgaard (BJ120), Tepestraat (XR15), Colombiahof (ZR2), Hazenveld (BL150), Nederlandlaan (AM1) en Herentalsstraat (SR8).

 

2. de individuele ontwerplocaties ondergrondse restafvalcontainers; een en ander zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

IJsselstein, 8 november 2022

 

Het college van IJsselstein

drs. W.M. van de Werken

secretaris

mr. P.J.M. van Domburg

burgemeester

 

 

Zienswiizeprocedure

Op dit besluit is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Dat betekent dat met ingang van de datum van het ter inzage leggen van dit ontwerpbesluit (maandag 14 november 2022) gedurende een periode van zes weken zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De laatste dag van de hiervoor genoemde termijn is dinsdag 27 december 2022.

 

Naar boven