Aanvraag omgevingsvergunning, Stelleweg 6 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2022-1038

Ingekomen: 26 oktober 2022

Projectomschrijving: het verbouwen en restaureren van een woning

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven