Coevorden – Friesestraat 42: voor het gedeeltelijk slopen van een rijkmonument na brand (aanvraag)

Omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 

Ontvangen op 20 januari 2022.

 

Zaak Z2022-000974

Naar boven