Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 12a te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 27 oktober 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de haven en het bouwen van steigers op de locatie Herenweg 12a te Breukeleveen (zaaknummer Z.73655).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 28 oktober 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven